Jak napisać kondolencje?

Śmierć bliskiej osoby jest jednym z najtrudniejszych przeżyć, jakich doświadczamy w życiu. W takich chwilach dobrze mieć przy sobie kogoś, kto nas wesprze i doda otuchy. Zgodnie z tradycją, podczas uroczystości pogrzebowych składane są kondolencje najbliższej rodzinie. Warto pamiętać, że kondolencje można także składać w formie pisemnej. Pytanie tylko: jak napisać kondolencje?

Jeśli nie możemy uczestniczyć w pogrzebie lub pragniemy złożyć wyrazy współczucia w sposób bardziej formalny, możemy wysłać kondolencje pisemne. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie kondolencje złożyć też na ręce rodziny po pogrzebie.

Składanie kondolencji

Kondolencje w formie pisemnej powinny być napisane odręcznie, a także posiadać własnoręcznie złożony podpis. Dawniej w złym tonie widziano pisanie kondolencji na maszynie do pisania czy komputerze. Dzisiaj jest nieco inaczej. Mnogość dekoracyjnych czcionek sprawia, że można napisać kondolencje za pomocą klawiatury. Nadal jednak należy się własnoręcznie podpisać.

W prawym górnym rogu kartki należy wpisać datę oraz miejscowość. Tak samo robimy w przypadku zwykłego listu. Kondolencje nie powinny w tym aspekcie się różnić.

W treści kondolencji nie powinniśmy korzystać z języka potocznego ani używać żadnych zdrobnień. Słowa powinny być wyszukane i pełne szacunku. Ich czytanie powinno być odbierane niczym balsam na duszy.

Kondolencje powinny zaczynać się od zwrotu grzecznościowego, na przykład: Szanowna Pani [Imię i Nazwisko] lub Droga [Imię].

Na początku treści kondolencji należy umieścić informację o otrzymaniu wiadomości o śmierci danej osoby. Następnie umieszczamy żal z powodu jej odejścia. Bardzo ważne jest opisanie w kilku prostych zdaniach osoby zmarłego. Warto zastanowić się nad napisaniem kilku słów o tym, co zmarły znaczył dla nas osobiście.

Zakończenie kondolencji zawiera zwykle wyrazy współczucia bliskim zmarłego. Często spotykane w tymi miejscu jest również zaoferowanie swojej pomocy.

Pod kondolencjami umieszczamy zwrot grzecznościowy, na przykład: „Z wyrazami szacunku”, po czym składamy podpis.

Wzory kondolencji

Poniżej przedstawiamy klika przykładów kondolencji (tekst), które mogą Państwo dowolnie wykorzystywać.

Kondolencje z powodu śmierci rodzica:

Droga Pani Elżbieto,

z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Pani matki.

Jestem wstrząśnięty tą informacją. Odeszła od nas kobieta o wielkim sercu, oddana żona i matka. Mimo iż znałem ją zaledwie od paru lat, będę ją wspominać z sympatią. W moim sercu szczególnie wyraźnie zapisały się te chwile, które spędzaliśmy wspólnie z naszymi rodzinami.

Proszę przyjąć z mojej strony wyrazy głębokiego współczucia. Jeśli mogę Pani jakoś pomóc w tych trudnych chwilach, proszę o wiadomość.

Z wyrazami szacunku,
[Podpis]

Kondolencje z powodu śmierci współpracownika, na przykład koleżanki z pracy:

Szanowny Panie Zygmuncie,

jest mi niewymownie przykro, że odeszła od nas Pańska małżonka Jadwiga.

Opuściła nas w tak młodym wieku, kobieta nieprzeciętna. Poznałam ją jako mądrą, uśmiechniętą osobę, która zawsze chętnie pomagała innym w pracy. Wykazywała przy tym stoicki spokój i wielką cierpliwość, czym zasłużyła sobie na mój podziw. Będzie mi bardzo brakować tak wspaniałej koleżanki.

Przekazuję wyrazy współczucia dla Pana i całej rodziny. Jeżeli mogę zaoferować Panu jakąkolwiek pomoc, proszę nie wahać się ze mną skontaktować.

Łącząc się w żalu,

[Podpis]

Jak napisać kondolencje
 

© 2024 Internetowy Dom Pogrzebowy Poznań - Wszystkie prawa zastrzeżone.