Świętej PamięciZ głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego.

Odszedł wielki autorytet moralny dla wielu pokoleń,

człowiek dialogu, autentyczny duchowy pasterz.

W imieniu Poznańskiego Domu Pogrzebowego:

Roman Chmielowiec – prezes zarządu

© 2023 Poznański Dom Pogrzebowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.